Historie

Semináře Rekonstrukce a sanace v praxi byly připraveny na základě nejčastějšího přání účastníků různých stavebních školení a seminářů –získat informace o řešení každodenních problémů na základě příkladů z praxe.
Přednášky jsou zaměřeny především na odborná  témata, prevenci vzniku vad a poruch staveb, diagnostiku konstrukcí, správnou praxi při navrhování a provádění staveb, odstraňování vad a poruch.
Semináře Rekonstrukce a sanace v praxi se konají každoročně od roku 2013 po celé ČR. Účast na těchto seminářích je pro přihlášené osoby zdarma. Semináře jsou pravidelně akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.