Program 2018

08:30 - 09:00        prezence účastníků
09:00 - 11:10        první přednáškový blok
11:10 - 11:40        přestávka
11:40 - 13:20        druhý přednáškový blok
13:20 - 13:35        ukončení semináře, vydávání potvrzení o účasti, volná diskuse s přednášejícími


 

Použití sádrových omítek a stěrek při rekonstrukcích interiérů

Přednášející: Ing. Martin Bureš (LB Cemix s. r. o.)

Stále populárnější sádrové omítky a stěrky, vhodné pro interiérové omítání novostaveb i rekonstrukce starších objektů, lze použít jako jednovrstvé systémy, ale také jako finální vrstvy jiných typů podkladních omítek. V interiéru je možné je kombinovat se sádrokartony a některé typy, na rozdíl od běžných omítek, lze povrchově upravovat gletováním a vytvořit tak esteticky odlišný povrch. Pozornost bude věnována i specifickým funkčním a aplikačním vlastnostem sádrových produktů, jejich užití ve vlhkých prostorách a možnostem lepení keramických obkladů.

Délka přednášky: 30 minut


Sanace betonových nádrží, záchytných jímek, vodojemů, ČOV a podobných vodohospodářských staveb

Přednášející: Petr Müller (Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)

Příspěvek  se zabývá  praktickými zkušenostmi  s přípravou a prováděním sanací betonových  nádrží, jímek, vodojemů  a podobných vodu zadržujících staveb. Představí základní diagnostiku  i návrh sanačních opatření, nezapomíná  ani na samotnou realizaci. Část je věnována  též rizikovým faktorům a chybám  vyskytujícím se  v návrzích sanace i při  samotném provádění.

Délka přednášky: 30 minut


Lepící malty a jejich využití na stavbách pro vysprávky konstrukcí či sanace. Zásady pro výběr lepících malt s požadovanými vlastnostmi

Přednášející: Jiří Pavlíček (Henkel ČR, spol. s r. o.)

Na stavbách se mnohokrát při opravách a vysprávkách konstrukcí, jako levné a jednoduché řešení, používají lepidla pro obklady a dlažby. Na stavbách je neustálý problém s nesprávnou aplikací těchto hmot. Vysvětlíme rozdíl mezi lepidlem a lepicí maltou, porovnáme si jejich základní vlastnosti a vysvětlíme parametry jako open time, slip, correction, tedy vlastnosti, které jsou pro řemeslníky klíčové. Přitom běžný řemeslník uvedené parametry a vlastnosti těchto hmot nezná a neumí tedy posoudit vhodnost jejich použití pro daný účel. Na příkladech z praxe a případových studiích ukážeme  správnou i nesprávnou aplikaci či důsledky nesprávné volby materiálu.

Délka přednášky: 30 minut


Dlouhodobě funkční řešení utěsnění koupelen a dalších prostor v interiéru proti pronikání vlhkosti do konstrukce

Přednášející: Ing. Tomáš Heřman (LASSELSBERGER, s.r.o.)

Krátkodobé, ale opakované namáhání podkladové a nosné konstrukce budovy v prostorech vystavených působení vody významně tuto konstrukci zatěžuje a způsobuje její poruchy. Ty mohou být v případě některých materiálů až fatální. Jakákoliv netěsnost dále vytváří ideální prostředí pro tvorbu mikroorganismů. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jakých postupů se v návrhu a provádění u místnosti s mokrým provozem vyvarovat a co přináší správně provedená systémová řešení, která jsou k dispozici. Ať už se jedná o stěny, podlahy, napojení zařizovacích předmětů při současném použití obkladů, dlažeb a dalších keramických prvků.

Délka přednášky: 30 minut


Charakteristické vlhkostní vady a poruchy staveb postavených po roce 1990

Přednášející: Ing. Pavel Šťastný CSc. (Remmers s. r. o.)

V příspěvku představím vady a poruchy staveb postavených po roce 1990, které souvisí s pronikáním vlhkostí do konstrukcí. Popíši jak se vada projevovala, způsoby a postupy, kterými byla jištěna příčina vzniku vady a způsob, jakým byla vada odstraněna, pokud to bylo možné. Věnovat se budeme jak vadám spojeným s nekvalitně provedenou hydroizolací spodní stavby, tak dalším způsobům pronikání vlhkosti do staveb.

Délka přednášky: 60 minut


 

Pořadí přednášek se může v jednotlivých místech konání lišit v závislosti na příjezdu přednášejících.