Program 2016

08:30 - 09:00        prezence účastníků
09:00 - 11:05        první přednáškový blok
11:05 - 11:20        přestávka, občerstvení, diskuse  přednášejícími
11:20 - 13:15        druhý přednáškový blok, diskuse s přednášejícími
13:15                  
    ukončení semináře


 

Navrhování zateplovacích systémů – na co by se nemělo zapomenout

Přednášející: Ing. Martin Bureš

Provádění zateplovacích systémů (ETICS) má již poměrně dlouhou tradici. Navzdory tomu se však stále objevují případy, kdy je systém navržen nevhodným způsobem, což se projeví v nedostatečné či špatné funkčnosti systému a následně vznikem poruch. Příspěvek se soustředí na správné zásady navrhování a projektování ETICS a je doplněn o praktické příklady správného či chybného provedení.

Délka přednášky: 30 minut


Rekonstrukce historických obkladů a dlažeb

Přednášející: Tomáš Heřman

Jak se vypořádat s rekonstrukcí historických obkladů a dlažeb tak, aby byla zachována původní podoba za dodržení nejmodernějších technologických postupů? Čeho bychom se měli vyvarovat, když se rozhodneme opravovat historickou měšťanskou dlažbu? Zkušenosti s rekonstrukcí vily Stiessny v Brně a s renovací pavilónu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Délka přednášky: 30 minut


Rekonstrukce starých domů – zateplení střech a fasád

Přednášející: Jan Kurc

Zateplování budov, které mají za sebou mnoho desítek let používání a řadu přestaveb realizovaných v různé kvalitě, vyžaduje vždy poměrně citlivý přístup. Ne vždy se za citlivý přístup dá považovat zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a schování nemocné konstrukce krovu pod nový podhled a krytinu.

Délka přednášky: 30 minut


Využití speciálních technických malt ve stavebnictví

Přednášející: Michal Watzek, Michal Gábrle, Petr Jelínek

O výrobcích označovaných jako Technické malty se neprávem mluvilo jako o okrajovém sortimentu stavebních výrobků „pro specialisty“. Technické malty se však stávají vítaným pomocníkem v běžném stavebním procesu, a to jak při nové výstavbě, tak při rekonstrukcích budov. Malty umí kombinovat různé funkce – například hydroizolační, injektážní, sanační, apod. V našem příspěvku Vám tuto zajímavou skupinu výrobků představíme, popíšeme funkce jednotlivých druhů malt a seznámíme Vás s případy, kdy je možné tyto malty použít, případně kdy je vhodnější zvolit jiná řešení.

Délka přednášky: 30 minut


Systémové řešení pro sanaci a reprofilaci podkladových konstrukcí

Přednášející: Ing. Jaroslav Rejman

Zaměříme se na sanaci a reprofilaci stávajících konstrukcí z pohledu návrhu vhodné technologie. Volba správné technologie a materiálů je možná až po posouzení všech faktorů, které nám výsledek ovlivní. Autor návrhu musí zohlednit nejen materiálové složení podkladu, ale také cenu, skladbu výsledné konstrukce a další faktory. Na příkladech si ukážeme různé návrhy a jejich modifikace.

Délka přednášky: 30 minut


Nadměrná vlhkost v základových a soklových partiích budov, hledání příčin, návrh opatření

Přednášející: Ing. Pavel Šťastný CSc.

Ze své dlouholeté praxe popíši různé příčiny výskytu nadměrné vlhkosti v základových a soklových partiích budov a navrhnu opatření vedoucí v lepším případě k odstranění zvýšené vlhkosti, nebo alespoň k vytvoření stavu přijatelného jak pro budovu samotnou, tak pro její uživatele nebo vlastníky. Věnovat se budu především budovám postaveným před rokem 1990 a to jak budovám určeným k bydlení, tak k jinému účelu.

Délka přednášky: 60 minut


 

Pořadí přednášek se může v jednotlivých místech konání lišit.