Rekonstrukce a sanace v praxi 2018

V šestém ročníku cyklu seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi se zaměřujeme na praktické zkušenosti s návrhem a prováděním stavebních prací. Na přáním účastníků předchozích ročníků se více věnujeme problematice sanace staveb určených ke shromažďování vod. V několika příspěvcích se budeme věnovat správnému navržení a použití stavebních materiálů a systémových řešení. Ze zkušeností při řešení reklamací lze konstatovat, že sice na trhu a ve stavební praxi existují systémová řešení a materiály řešící požadavky investorů či legislativy, zásadní problém nastává ve fázi jejich správného návrhu a samotném provedení přímo na stavbě.

Těšíme se již po šesté na shledanou


PROGRAM SEMINÁŘE V BODECH
 

Použití sádrových omítek a stěrek při rekonstrukcích interiérů
Ing. Martin Bureš (LB Cemix s. r. o.)
 

Sanace betonových nádrží, záchytných jímek, vodojemů, ČOV a podobných vodohospodářských staveb
Petr Müller (Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)

Lepící malty a jejich využití na stavbách pro vysprávky konstrukcí či sanace– zásady pro výběr lepících malt s požadovanými vlastnostmi
Jiří Pavlíček (Henkel ČR, spol. s r. o.)
 

Dlouhodobě funkční řešení utěsnění koupelen a dalších prostor v interiéru proti pronikání vlhkosti do konstrukce
Ing. Tomáš Heřman (LASSELSBERGER, s.r.o.)
 

Charakteristické vlhkostní vady a poruchy staveb postavených po roce 1990
Ing. Pavel Šťastný, CSc. (Remmers s. r. o.)


Pořadí přednášek se může v jednotlivých místech konání lišit v závislosti na příjezdu přednášejících.


 

Partneři semináře

  • Cemix
  • Ceresit
  • Rako
  • Remmers
  • Weber